Współpraca międzynarodowa

      Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie reprezentowaną przez JM Rektora dr. Jana Kuriatę oraz Europejską Akademią Sportu (ESAB) z Poczdamu reprezentowaną przez prof. dr. Ditmara Wicka Prezesa i Manfreda Wothe podczas Międzynarodowej Konferencji "Sport w kulturze, medycynie i kulturze" w Kołobrzegu w dn. 13.06.2014r. to bardzo ważne wydarzenie w życiu uczelni. Obie uczelnie będą współpracowały w ramach programów europejskich, w tym Erasmus +, wymiany naukowców i studentów.

       


     W dn. 26.02.2014r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach współpracy międzynarodowej  z Europejską Akademią Sportu z Landu Brandenburgii (Die Europäische Sportakademie Land Brandenburg -ESAB). W spotkaniu uczestniczyły władze PWSZ w Koszalinie: Rektor uczelni dr Jan Kuriata i Kanclerz mgr Beata Koronkiewicz oraz przedstawiciele ESAB. W wyniku spotkania ustalono kolejne  etapy współpracy między PWSZ a ESAB

   


        W dn. 20-21.11.2013r. odbyła się wizyta władz PWSZ w Koszalinie: Rek tora PWSZ dra Jana Kuriaty i Kanclerza mgr Beaty Koronkiewicz w Poczdamie. W wyniku spotkania ustalono współpracę Europejskiej Akademii Sportu  z Landu Brandenburgii (Die Europäische Sportakademie Land Brandenburg - ESAB) z województwem zachodniopomorskim oraz  Wyższą Szkołą z Poczdamu z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie. 

    

Na zdjęciu od lewej: dr Ralf Ziezow (ESAB), mgr B.Koronkiewicz (kanclerz PWSZ), dr Jan Kuriata (Rektor PWSZ), Anna Mieczkowska (vice marszałek woj. zachodniopomorskiego), prof. dr hab. Ditmar Wick (vice rektor WSZ Poczdam), Manfred Wothe (Dyrektor ESAB)  

Artykuł z GK nt. spotkania - 29.08.2013r.  


 

 

 Kanclerz Uczelni Beata Koronkiewicz uczestniczyła 6 września 2013 roku w pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Edukacyjnym poświęconym polsko-niemieckiej współpracy szkół wyższych.

 

W Sympozjum uczestniczyli liczni przedstawiciele szkół wyższych oraz przedstawiciele władz odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, badania naukowe i współpracę międzynarodową, m.in. Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Cornelia Pieper, Minister Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii prof. dr Sabine Kunst, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej  Brandenburgii, przedstawiciele punktów informacyjnych zajmujących się organizacją praktyk zawodowych i staży asystenckich.
 

     

 

 


    Wyjazd studentów PWSZ na zagraniczną praktykę pedagogiczną

do Demmin (Niemcy) w dn. 28.03-1.04.2011r.    

       

                       Starosta Powiatu Demmin                 Spotkanie z władzami oświatyw Demmin,
                                Siegfried Konieczny                                            m. in.p. Doris Koβ

                  

 Zwiedzanie rezerwatu dębów - Park Ivenack           Wizyta w Goethe-Musik gimnasiums  
                                                                                                 w Demmin, Dyrektor Roland Heiden
 
                                                                                                                    

                                                                                                                             

Artykuł z prasy niemieckiej "Kreisanzeiger des Landkreises Demmin" nr 07/2011, seite 5 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06