Opłaty

  

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:
 
PKO BP S.A. Oddział I w Koszalinie
 
 
 69 1020 2791 0000 7102 0193 0866
 

Nazwa odbiorcy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy:

75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu: np. opłata za indeks / legitymację / dyplom 

Kwota: np.   60,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3


Zarządzenie nr 28/2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

z dnia 14 lipca 2016

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne
w PWSZ  w Koszalinie w roku akademickim 2016/2017

 


Uchwała  nr  18/2016

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru „Umowy o warunkach odpłatności  za studia i usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
w PWSZ w Koszalinie”


Uchwała nr 18/2016 w sprawie wprowadzenia wzoru
oraz wzór umowy z wysokością opłat 

"Umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne
na studiach stacjonarnych w PWSZ w Koszalinie"

 


 

Zarządzenie nr 44/2016 Rektora PWSZ w Koszalinie
w sprawie opłat za kursy dokształcajace
w PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2016/2017


 

Zarządzenie nr 45/2016 Rektora PWSZ w Koszalinie
w sprawie opłat za studia podyplomowe
w PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2016/2017

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06