Studia podyplomowe
Studia niestacjonarne Studia podyplomowe

 
Uwaga   nowość !!!
 
PWSZ w Koszalinie zaprasza na studia podyplomowe
 
 
nabór trwa 
 

 

 

 
 
OFERTA KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
 
 
STUDIA PODYPLOMOWE  

1. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego          950 zł 
     we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 

2.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     950 zł
      (oligofrenopedagogika)      
      we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                               

  3. Interwencja kryzysowa i mediacje  - nowość!!!                                  1.110 zł    
 
4. Poradnictwo pedagogiczne   - nowość!!                                              1.110 zł
 

6. Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem                   1.110 zł 

7. Podyplomowe studia wychowania fizycznego                                    1.350 zł 

  8. Podyplomowe studia trenerskie                                                                           1.350 zł

9. Zarządzanie w oświacie  - nowość !!!                                                                1.200 zł

 

                     
 
Zgłoszenia na studia podyplomowe prosimy kierować na załączonych formularzach na adres: kursy@pwsz-koszalin.pl
 
Warunkiem uruchomienia kształcenia  jest zebranie grupy.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
Druki - do pobrania:

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:
69 1020 2791 0000 7102 0193 0866
 

Nazwa odbiorcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
                    
w Koszalinie

Adres odbiorcy: 75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu: np. opłata za I semestr - studia podyplomowe, pedagogika

Kwota: np. 1.200,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06