Bibilioteka - Aktualności


Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece PWSZ
stan na dz. 3.03.2017r.


Artykuł mgr Beaty Żuber nt. Bibliotetki PWSZ w Koszalinie
 "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2014, nr 4

 


Wystawa w Bibliotece PWSZ

W Bibliotece PWSZ udostępniona była wystawa z Koszalińskiej  Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela pt. „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego, historia odwagi w walce przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom - i my". Wystawa jest efektem polsko-niemieckiego projektu historycznego, który realizowany był w latach 2015-2016 przez Koszalińska Bibliotekę Publiczną oraz Regionalną Bibliotekę w Neubrandenburgu.

Uczestnikami projektu było 26 uczniów z dwóch miast partnerskich: II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie i Albert-Einstein-Gymnasium w Neubrandenburgu. Realizacja projektu ma przypomnieć światu historię Polek z obozu koncentracyjnego Ravensbruck oraz polskich oficerów - jeńców wojennych ze Stalagu IIA Neubrandenburg, którzy nie zważając na zagrożenie zawiadomili rząd polski w Londynie oraz Radio BBC o zbrodniach i eksperymentach medycznych popełnianych na więźniarkach. Prezentując wystawę pragniemy zachęcić odbiorców do rozważań na temat praw człowieka, tolerancji, prawa jednostki do wolności oraz do rozważań nad tym, jaką rolę w walce o przetrwanie i zachowanie godności odgrywała poezja tworzona przez więźniarki.

Wystawa gościła w czytelni Biblioteki PWSZ
w dniach 16.11-3.03.2017r. 

   


Impreza biblioteczna w ramach Tygodnia Bibliotek
ph."Biblioteka inspiruje"
 

 

W dniu 11 maja 2016 roku z okazji Tygodnia Bibliotek i 750-lecia Koszalina     w Bibliotece PWSZ  została zorganizowana impreza dla uczniów IV klasy SP nr 10 w Koszalinie. Organizatorami imprezy byli pracownicy biblioteki. Aktywny udział w przygotowaniu i przebiegu imprezy miały studentki III roku  pod kierunkiem wykładowców:  Elżbiety Walczak, Beaty Żuber i Agnieszki Połanieckiej w ramach przedmiotów Biblioterapia i Metodyka Wychowania Fizycznego. Podczas imprezy odbył się Quiz wiedzy o Koszalinie, który wywołał wiele emocji  i zachęcił do aktywności wszystkich uczestników. Największa radość towarzyszyła dzieciom podczas zabaw i zawodów sportowych na świeżym powietrzu. Okrzyki radości, doping i owacje dla zwycięzców słychać było w budynku Uczelni. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, a impreza została zakończona słodkim poczęstunkiem.

     

 


W dniach 4.04-8.05.2016r. Biblioteka testowała
 bezpłatny dostęp do akademickich baz danych Alexander Street z pielęgniarstwa.

Dostęp odbywał się z komputerów znajdujących się w czytelni PWSZ z poniższych linków:

Health and Society in Video - 
                             
http://search.alexanderstreet.com/hlth
Nursing Assessment in Video -
                             
http://search.alexanderstreet.com/nass

Nursing Assistant Education in Video -
                            
http://search.alexanderstreet.com/naev

Nursing Education in Video: Second Edition -         
                         
http://search.alexanderstreet.com/mcom

 


W dniach 11–14 kwietnia 2016r. dyrektor Biblioteki PWSZ mgr Beata Żuber odbyła wizytę szkoleniową  w University College VIVES w Kortrijk (Belgia) w ramach programu Erasmus+. Wizyta miała na celu zapoznanie się  z zasadami funkcjonowania  belgijskiej biblioteki szkoły wyższej, zintegrowanym systemem zarządzania i katalogiem online LIMO. Wartością dodaną było nawiązanie współpracy z nowym partnerem zagranicznym. 

  


5.11.2015r. w Bibliotece  PWSZ  odbyło się na szkolenie dotyczące wykorzystania zasobów Web of Science, które przeprowadził przedstawiciel firmy  Thomson Reuters pan Marcin Kapczyński Strategic Business Manager Scientific & Scholarly Research.

Baza Web of Science jest najważniejszym z udostępnianych przez Thomson Reuters źródłem indeksującym literaturę naukową. Licznie zgromadzeni studenci zapoznali się z platformą Web of Science, zakresem, wykorzystaniem i metodami budowania kwerend oraz sposobami wyszukiwań, a także poznali inne bazy Citation Connection. Młodzież poznała tworzenie raportów cytowań na Web of Science Core Collection, indeks h - zastosowanie oraz metody wyliczania i tworzenia zbiorów bibliografii załącznikowej przy wykorzystaniu biblioteki EndNote online. Studenci dowiedzieli się jak przeglądac  czasopisma Impact Factorowe w nowej bazie Journal Citation Reports. Nowością było tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write. Młodzież uzyskala wiedzę jak korzystac z portalu  Researcher ID – jak tworzyc własne profile, wyszukiwac informację o innych autorach i badaczach.  Było to bardzo pożyteczne szkolenie dla naszych studentów, które będzie cyklicznie kontynuowane.

  

 


 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek PWSZ w Płocku

 


 

III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego  nt. Pozyskiwania środków przez biblioteki – dobre praktyki i wymiana doświadczeń.

 


Konferencja Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek

W dniu 2 grudnia 2014r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja „Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich – 10 lat później”, podczas  której Dyrektor Biblioteki mgr Beata Żuber przedstawiła  referat pt. "Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  najmłodsza biblioteka uczelni wyższej w województwie zachodniopomorskim.”


 

Miło nam poinformować, że od listopada 2014r. Biblioteka PWSZ Biblioteka PWSZ  jest członkiem Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek (ZPB). Członkowstwo w ZPB pozwala pracownikom biblioteki na współpracę i umożliwia wymianę doświadczeń z bibliotekami w regionie.
 


 

 Informujemy,  że w Bibliotece

PWSZ istnieje możliwość skorzystania z elektronicznego dostępu do 106 wydań elektronicznych z zakresu:

anatomii, anestezjologii, diagnostyki, farmakologii, fizjoterapii, komunikacji, neuropsychologii, pielęgniarstwa, położnictwa, psychiatrii, psychologii klinicznej, problemów osób starszych, odżywiania i higieny  oraz wielu innych…
UDOSTĘPNIANIE ODBYWA SIĘ NA MIEJSCU
W BIBLIOTECE  PWSZ. KOD DOSTĘPU MOŻNA ODEBRAĆ W WYPOŻYCZALNI. 

www.libra.ibuk.pl

Zapraszamy :)  

 


 

Sprawozdanie z uczestnictwa w polsko-niemieckiej konferencji
nt. historii i współczesności książki – 22-24.09.2014r.

 


 

Informujemy, że od 1 września 2014r. działa katalog online zbiorów bibliotecznych Biblioteki PWSZ w Koszalinie w zintegrowanym systemie bibliotecznym Patron 4.

Pod adresem  www.biblioteka.pwsz-koszalin.pl można przeglądać katalog biblioteczny.

PATRON to duży, zintegrowany system biblioteczny, wyróżniający się modułowością i konfigurowalnością funkcjonalności.

 
      Serwer umożliwiający rozszerzenie usług bibliotecznych w zakresie udostępniania w sieci zewnętrznej katalogu on-line w zintegrowanym systemie PATRON 4 został zakupiony dzięki  władzom miasta, w osobie pana prezydenta Piotra Jedlińskiego, który wykazał zrozumienie dla potrzeb uczelni, w trosce o  wysoką jakość kształcenia. Umożliwi to studentom i wykładowcom uczelni zdalne składanie zamówień, dokonywanie rezerwacji z księgozbioru bibliotecznego uczelni, a mieszkańcom Koszalina udostępni zasoby biblioteczne PWSZ.
 

Pracownicy Biblioteki PWSZ w Koszalinie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta oraz organizują  imprezy o zasięgu lokalnym, a także:
  • biorą udział w konferencjach naukowych  i spotkaniach bibliotekarzy,
  • współpracują z bibliotekami uczelnianymi, szkolnymi, pedagogiczną i publiczną,
  • organizują imprezy w ramach w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
  • aktywnie uczestniczą w obchodach Tygodnia Bibliotek,
  • biorą udział w ogolnopolskim projekcie pn."Żywa Biblioteka".

 "CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA" - Obchody Roku Czytelnika 2014 
w ramach Tygodnia Bibliotek oraz kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”

W czwartek 15 maja 2014r. w czytelni Biblioteki Głównej PWSZ odbyła się uroczystość obchodów Roku Czytelnictwa.  Imprezę w ramach cyklicznej kampanii społecznej pod hasłem „Cała Polska Czyta Dzieciom” połączono z obchodami  Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), które w tym roku przebiega pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia". Akcja ma na celu  propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Stąd też w progach naszej uczelni zagościły dzieci z klasy 2 B ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Koszalina. Na początku spotkania pn. „W stumilowym lesie”,  Rektor PWSZ dr Jan Kuriata zabawnie przeczytał fragment książki A. A. Milne pt. „Chatka Puchatka” wcielając się w rolę Kubusia. Atrakcyjnym punktem  spotkania z dziećmi były gry oraz zabawy taneczne i dydaktyczne dotyczące bohaterów książki  w wykonaniu studentek III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji elementarnej z językiem angielskim przygotowane przez wykładowcę PWSZ - mgr Danutę Aleksę.  Nie zabrakło też gier i zabaw logicznych przygotowanych przez studentki.  Imprezie towarzyszyła wystawa książek o Kubusiu Puchatku. Dzieci obiecały, ze za rok też chętnie przybędą tym razem już na wspólne czytanie J

 

  


 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2013

 

„Tuwim znany i mniej znany” w ramach obchodów Roku Tuwima 
oraz akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

W poniedziałek 13 maja 2013r. w czytelni Biblioteki Głównej PWSZ odbyła się uroczystość obchodów Roku Tuwima.  Imprezę połączono z obchodami  Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) oraz kampanii społecznej pod hasłem „Cała Polska Czyta Dzieciom”.Akcja ma na celu  propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Stąd też w progach naszej uczelni zagościły dzieci z klasy 1 B ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Koszalina. Zabawną interpretację wiersza Juliana Tuwima pt. „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” przedstawiły władze uczelni: Rektor PWSZ dr Jan Kuriata (Grześ) i Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych - mgr Joanna Rudecka (ciocia).

Atrakcyjnym punktem  spotkania z dziećmi były inscenizacje wierszy Tuwima w postaci  montażu słowno-muzycznego, w którym przedstawiono m.in. wiersze „Pan Tralaliński”, „Ptasie radio”, „Lokomotywa”, „Dyzio marzyciel” oraz „Rzepka” w wykonaniu studentek II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji elementarnej z językiem angielskim.  Nie zabrakło też gier i zabaw logicznych przygotowanych przez studentki II roku filologii polskiej.  Imprezie towarzyszyła wystawa książek dla dzieci, wystawa o Tuwimie połączona z ilustracjami do wierszy poety.  

Dzieci obiecały, ze za rok też chętnie przybędą - tym razem już na wspólne czytanie J

   
Wspólne czytanie Tuwima  Dzieci z klasy 1 B  SP 10 zainteresowane      Czytanie Tuwima przez władze uczelni        inscenizacją              

    

Inscenizacje wierszy w wykonaniu studentek pedagogiki PWSZ

Lokomotywa                      Rzepka                      Ptasie radio

   Inscenizacje wierszy   i wspólne zabawy  z dziecmi             
            


TYDZIEŃ BIBLIOTEK  2012

7 maja 2012r. w czytelni Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie odbyło się spotkanie bibliotekarzy bibliotek różnych typów z Koszalina i okolic. Spotkanie zainaugurowało Tydzień Bibliotek przebiegające w tym roku pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” miało na celu promocję bibliotek w społeczeństwie oraz integracjęśrodowiska koszalińskich bibliotekarzyW programie znalazły się m.in.: promocja najnowszej książki dr hab. Bogumiły Staniów - wykładowcy PWSZ w Koszalinie, pt. „Biblioteka szkolna dzisiaj”połączona z prezentacją nt. współczesnej biblioteki oraz prelekcja dot. Wizerunku bibliotekarzaXXI wieku” mgr Beaty Żuber. Po części oficjalnej odbyła się dyskusja dotycząca aktualnych problemów środowiska zawodowego bibliotekarzy.

 

 Informacja nt. spotkania z lokalnej prasy: 
"Biblioteka ciągle w grze" - Inauguracja Tygodnia Bibliotek 2012 w PWSZ dn.8.05.2012r. "Głos Koszaliński" z dn.8.05.2012r. 
 ;                            "Święto bibliotek po raz dziewiąty" - "Miasto" z dn.11.05.2012r.  

 

Zdjęcia ze spotkania:

  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06