Studium Języków Obcych - Lektoraty

             Lektoraty w ramach Studium Języków Obcych prowadzone są z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

           Nauczanie prowadzone jest zgodnie z planami i programami studiów,  ze szczególnym naciskiem na kształcenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, pisania oraz słuchania.

       Dodatkowo nasi studenci mogą uczestniczyć odpłatnie w kursach języka norweskiego organizowanych przez Studium, jak również w specjalistycznych kursach językowych prowadzonych przez uczelnię, nieobjętych planem studiów.

      Zapewniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem w nauczaniu. Jesteśmy otwarci na potrzeby językowe naszych studentów, stąd wprowadzenie języka obcego zawodowego od pierwszego roku studiów oraz drugiego języka w ramach lektoratów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06