Cudzoziemcy

 

Zasady podejmowania i odbywania nauki przez cudzoziemców
w polskich szkołach wyższych

 


Zarządzenie  nr  25/2013

Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 13 sierpnia 2013 roku 

 w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie studia na zasadzie odpłatności

w roku akademickim 2013/2014

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06