Władze

Władzę w PWSZ sprawuje Senat PWSZ jako władza uchwałodawcza
oraz Rektor. 

Rektor PWSZ w Koszalinie

 

dr Jan Kuriata

 

Prorektor ds. Nauczania i Studentów PWSZ

dr Agnieszka Kühnl-Kinel 


Kanclerz PWSZ

mgr Beata Koronkiewicz 

 


Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych

mgr Joanna Rudecka

adres e-mail: j.rudecka@pwsz-koszalin.pl

 

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

 

mgr Aleksandra Sajek

adres e-mail: a.sajek@pwsz-koszalin.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06