Wychowanie Fizyczne - Opis studiów
opis studiówwydarzenia

 Kierunek: Wychowanie fizyczne

Specjalność nauczycielska : Wychowanie fizyczne z językiem  angielskim 

 

       Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska : Wychowanie fizyczne z językiem angielskim, trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym.
Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
      Absolwent studiów licencjackich specjalności "Wychowanie fizyczne z językiem angielskim" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie to specjalista posiadający wiedzę  i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej.
Absolwent to osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.
    
Uczelnia proponuje zakwaterowanie - na miejscu, przy budynkach dydaktycznych znajduje się akademik oraz stołówka,  istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia.  
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06