Egzamin dyplomowy

 

Regulamin

p
ostępowania antyplagiatowego i wykorzystania systemu Plagiat.Pl

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

 

 


 

Regulamin dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w  Koszalinie z załącznikami (pdf)


Załączniki do regulaminu dyplomowania   (do pobrania):
 

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 - wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - studia stacjonarne

Załączniki  dla kierunku kształcenia:

Załączniki dla kierunku kształcenia:

      Załącznik nr 3 - oświadczenie autora pracy

 


 

  Ważne informacje dla studentów przystępujących
do egzaminu dyplomowego
(doc)

 


 


Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
oraz suplementu w języku angielskim 
(do pobrania)

  

 


 REGULAMIN DYPLOMOWANIA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W KOSZALINIE

 

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego licencjata
na kierunku pielęgniarstwo

 

Dokumentacja dyplomowania na kierunku pielęgniarstwo

     

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06