Wymagane dokumenty

  Rekrutacja 2016/2017

 

Uwaga Maturzyści!

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości prosimy o  przesłanie wyniku
z wybranego przez siebie przedmiotu na adres
matura@pwsz-koszalin.pl

  

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

       Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zobowiązani są złożyć w przezroczystej koszulce   następujące dokumenty:

1) Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERK, podpisana przez kandydata;

2)   kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu);

3)  3 fotografie o wymiarach 35×40 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

4)   kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu/;

5) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne  zobowiązani są złożyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku dopłaty do obozów programowych /załącznik nr 2/;

6) w przypadku składania dokumentów przez inna osobę niż kandydat, upoważnienie do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji       /załącznik nr 1/.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06