Biuro karier - aktualności

Rok akademicki 2015/2016

W dniach 16 i 17.12.2015r. studenci PWSZ w Koszalinie uczestniczyli w warsztatach pt.: "Mój styl uczenia się". W programie warsztatów znalazły się m.in tematy: warunki efektywnego uczenia się oraz style uczenia się dorosłych. Każdy z uczestników miał możliwość określić swój styl uczenia się na podstawie przeprowadzonego testu i zastanowić się nad najbardziej skuteczną dla niego metodą uczenia się (co może być bardzo przydatne z uwagi na zbliżającą się sesję egzaminacyjną ....) :)

 


Rok akademicki 2014/2015

 

3. marca 2015 roku ruszyła 12. EDYCJA PROGRAMU KARIERA,organizowana przez Polską Radę Biznesu. W tym roku w ofercie Programu znajduje się 100 MIEJSC STAŻOWYCH w 34 firmach zrzeszonych w Polskiej Radzie Biznesu.

Wszystkie STAŻE SĄ PŁATNE (1000 - 2000 zł brutto), 
trwają od 2 do 3 MIESIĘCY i odbywają się W OKRESIE WAKACYJNYM. 

Oferta staży 
Staże skierowane są DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Na stronie internetowej Programu Kariera znajdą Państwo bieżące informacje o Programie w zakładce Aktualności.

Program Kariera zamieszcza także informacje na swoim Fan Page'u, gdzie poza publikacjami przybliżane są również oferty poszczególnych staży. Dodatkowo na Fan Page'u trwa wystartował konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.


 PLATFORMA EDUKACYJNA NOMAD

NOMAD - to platforma edukacyjna, która wędruje poprzez kolejne etapy życia zawodowego. Kursy na niej zamieszczone, odpowiadają na nowe potrzeby rynku pracy, a nawet sięgają w przyszłość przygotowując do zawodów, które dopiero się rozwijają. Studencie! Wzbogać swoje CV o certyfikat z nabytymi na platformie kompetencjami zawodowymi. Zarejestruj się na platformie znajdującej się pod linkiem: http://nomad3.pjwstk.edu.pl


Biuro Karier PWSZ w Koszalinie informuje studentów o darmowym webinarium w języku angielskim organizowanym w ramach projektu South Baltic Professionals, w którym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczy jako partner.  Webinarium odbyło się w dn. 6 marca-20 kwietnia 2015 r. Jest to  darmowy kurs e-learningowy, dotyczący kompetencji międzykulturowych  dla osób planujących wyjazd do pracy lub na studia za granicę. Dla  uczestników przewiduje się:
- dostęp do materiałów on-line (filmy, quizy itp.);
- cotygodniowe sesje z trenerem;
- możliwością porozmawiania z osobamii z Polski, Litwy, Niemiec, Danii i Szwecji.
Tematyka:

- różnice kulturowe;
- komunikacja w sytuacjach formalnych i nieformalnych;
- unikanie nieporozumień;
- życie i praca w rejonie południowego Bałtyku;
- ubieganie się o pracę w różnych krajach;
- kwalifikacje i poziomy nauczania;
moduł Business English (poziom B2).

 

Informacja w j. angielskim.


WARSZTATY W BIURZE KARIER

Profil Osobowości Zawodowej

 Dnia 15.12.2014r. studenci PWSZ w Koszalinie mieli możliwość zbadać i określić profil swojej osobowości zawodowej czyli na podstawie zaproponowanych kwestionariuszy zawodowych poszukiwali odpowiedzi na pytanie:

Czy wybrałam/em właściwą ścieżkę kariery zawodowej?

 

 Kluczem do odpowiedzi na tak postawione pytanie jest poznanie swoich cech charakteru, wartości, potrzeb, preferencji zawodowych, a także zrozumienie, jakie środowisko pracy i styl pracy są dla mnie optymalne.

Takie właśnie informacje otrzymujemy dzięki analizie profilu osobowości.

Spotkanie było także  okazją do wymiany poglądów, wyobrażeń i oczekiwań studentów odnoście wizji i miejsca pracownika w pracy.

     

 


Dnia 14.10.2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

odbyło się szkolenie pt: PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ.

     Uczestnicy szkolenia w trackie wspólnych zajęć warsztatowych poznali korzyści z planowania własnej drogi rozwoju zawodowego; dowiedzieli się na czym polega wyznaczanie i realizacja celu, a także na podstawie badań  testowych poznali swoje preferencje i obszary zainteresowań zawodowych. Szkolenie, które przebiegło w przyjaznej atmosferze było okazją do wymiany poglądów, zabawy i ..... wygrania drobnych upominków i gadżetów. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


W roku akademickim 2013/2014 w PWSZ w Koszalinie kontynuowany był cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do studentów naszej Uczelni pt.:

MŁODZI NA RYNKU PRACY”

2.06.2014r.  - pt. ABC rynku pracy dla studenta i absolwenta

 W takcie szkolenia uczestnicy poznali:

·         co to jest stosunek pracy,

·         jakie są rodzaje umów o pracę,

·         inne formy zatrudnienia: umowy cywilnoprawne, wolontariat,

·         co to jest płatny staż absolwencki i w jaki sposób można uzyskać skierowanie na staż (finansowany przez Urząd Pracy),

·         jakie są warunki otrzymania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie przeprowadziła dr Monika Pawłowska - wykładowca PWSZ w Koszalinie.


    8 kwietnia 2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zostało przeprowadzone trzecie szkolenie z cyklu „MŁODZI NA RYNKU PRACY” pod hasłem Planowanie kariery zawodowej
       Szkolenie przeprowadziła doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. W ten sposób nasza uczelnia kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do studentów naszej Uczelni. W takcie szkolenia uczestnicy: poznali korzyści z planowania rozwoju zawodowego;  dowiedzieli się, jak zaplanować strategię własnej kariery zawodowej;  jakie są wyznaczniki sukcesu zawodowego; na czym polega wyznaczanie i realizacja celu;   co jest kluczem do kariery zawodowej; a przede wszystkim,  jak kształtować cechy człowieka sukcesu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


23.01.2014r. odbyło się drugie szkolenie pt.:

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

Program szkolenia obejmował tematy:

 • Nie daj się zaskoczyć – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
 •  Co to jest autoprezentacja?
 • Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Jak negocjować wynagrodzenie?
 •   Metody wykorzystywane w procesie rekrutacji
 • Co po rozmowie kwalifikacyjnej?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie przeprowadziła dr Monika Pawłowska - wykładowca PWSZ w Koszalinie.

 


26.11.2013r. odbyło się pierwsze szkolenie pt. 
Dokumenty aplikacyjne - jak poprawnie napisać cv i list motywacyjn

 

W trakcie szkolenia uczestnicy:

·         poznali swoje preferencje i predyspozycje zawodowe,

 • dowiedzieli się jak poprawnie napisać życiorys zawodowy (cv): chronologiczny, funkcyjny, ukierunkowany,
 • dowiedzieli się jakie elementy powinien zawierać poprawnie napisany list motywacyjny, podanie o pracę,
 • dowiedzieli się co to jest EUROPASS (paszport europejski do celów nauki i pracy) i jak stworzyć własne Europass Portfolio,
 • dowiedzieli się jakich błędów unikać przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych.

 

     

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06