Fizjoterapia - Opis studiów
opis studiówwydarzenia

Fizjoterapia

Fizjoterapia to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie studentów do zawodu fizjoterapeuty.

 

Sylwetka absolwenta

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.


Po skończeniu studiów w PWSZ w Koszalinie absolwent  będzie wykazywał się:

  • wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
  •  znajomością teorii i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego;
  • sprawnością fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
  • umiejętnością dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
  • biegłością kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

 

Absolwent, po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z toku i regulaminu studiów, otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia lub innym kierunku studiów zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą.

Uzyskanie opisanych wyżej kwalifikacji i efektów kształcenia pozwoli absolwentom na osiągnięcie możliwie najlepszej pozycji konkurencyjnej na rynku pracy.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent kierunku  fizjoterapia będzie przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
  • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
  •  placówkach sportowych i rekreacyjnych,
  • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych,
  • gabinetach odnowy biologicznej oraz innych ośrodkach i instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06