Zasady rekrutacji

 

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów
 jest zobowiązana zarejestrować się
w systemie E-Rekrutacji zgodnie
Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
w roku akademickim 2017/2018

 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacyjnego: 

1) załącznik nr 1 - druk upoważnienia dla innej osoby niż kandydat do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Koszalinie;

2) załącznik nr 2  - oświadczenie o obowiązku dopłat do obozów  programowych

 


 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

w PWSZ w Koszalinie
w roku akademickim 2016/2017
wynosi  75 złotych
 
 
Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:
69 1020 2791 0000 7102 0193 0866
 
 

Sekretariat  ds. Nauczania i Studentów
przyjmuje kandydatów
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00- 14.00

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06