Rekrutacja
 
 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 
 
Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  
 
  
 

2. FIZJOTERAPIA**

     ** 5-letnie studia magisterskie  po uzyskaniu zgody MNiSW
 
 
 
4. WYCHOWANIE FIZYCZNE  (specjalizacja  nauczycielska)
do wyboru specjalności:

Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Odnowa biologiczna

Organizacja turystyki i rekreacji

Menedżer sportu

  Wybór specjalności od drugiego roku studiów
 
 
5. PEDAGOGIKA -   do wyboru specjalności:
 

Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym  
- nowość !!!

- Edukacja elementarna i artystyczna  

- Edukacja elementarna i język angielski

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacją
z kulturą fizyczną


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

- Pedagogika  wczesnoszkolna  i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

- Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

- Psychoprofilaktyka

- Terapia pedagogiczna

Wybór specjalności od drugiego roku studiów
 
6. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE*
7. DIETETYKA*
8. KOSMETOLOGIA*
 
* po uzyskaniu zgody MNiSW

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w PWSZ w Koszalinie  w roku akademickim 2017/2018

  STUDIA  NIESTACJONARNE  
 
1) KIERUNEK  PIELĘGNIARSTWO
     STUDIA POMOSTOWE 
 
2) KIERUNEK  PEDAGOGIKA

Pedagogika  wczesnoszkolna i przedszkolna

- Edukacja elementarna i język angielski

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacją
z kulturą fizyczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją z resocjalizacją

Edukacja elementarna i artystyczna 

- Terapia pedagogiczna

- Psychoprofilaktyka 

Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym  
- nowość !!!

 
3) WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Odnowa biologiczna

Organizacja turystyki i rekreacji

Menedżer sportu

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06