Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
realizuje studia pomostowe
organizowane  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet II
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.2

„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
w szczególności   w ramach studiów pomostowych”

 


Termin realizacji projektu:


I EDYCJA

rok akademicki 2012/2013

II EDYCJA 

rok akademicki 2013/2014

III EDYCJA  

rok akademicki  2013/2014 - 2014/2015

 

IV EDYCJA  

rok akademicki   2014/2015

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06