Informacje dla nauczycieli akademickich

                

 

     Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało dwie broszury informacyjne skierowane do studentów i młodych wykładowców. Stanowią one przewodnik po stypendiach, konkursach i programach.

Broszury są dostępne na stronie MNiSW:  www.nauka.gov.pl


 

ZARZĄDZENIE  w sprawie procedury zgłaszania
uszkodzenia sprzętu komputerowego

 

 


 

  

 

        Zgodnie z art. 129 ust.3 Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym, nauczyciele akademiccy, dla których PWSZ w Koszalinie stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia zobowiązani są do złożenia w kadrach oświadczenia o  prowadzeniu działalności gospodarczej (wzór w załączniku).

 

           

oświadczenie o niekaralności- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
  (druk do pobrania)

 

art. 109  oświadczenie o niekaralności  (druk do pobrania)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06