Biblioteka
Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  jako jednostka ogólnouczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Gromadzi, opracowuje, udostępnia książki, czasopisma oraz zbiory specjalne odpowiadające kierunkom i specjalnościom kształcenia na uczelni.
           Księgozbiór wynosi ponad 18.000 jedn.inw. Biblioteka udostępnia blisko 40 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, z czego 25 stanowi bieżącą prenumeratę. 

Biblioteka jest w pełni zautomatyzowana, pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Patron4, który zapewnia  kompleksową obsługę pracy wypożyczalni i czytelni. Wykładowcom i studentom uczelni umożliwiamy bezpłatny dostęp do Internetu. Obecnie do dyspozycji użytkowników jest 25 stanowisk komputerowych.

 W celu zapoznania czytelników z funkcjonowaniem biblioteki oraz korzystaniem z jej zbiorów prowadzone są szkolenia biblioteczne.
                                                                                           Zapraszamy !
 
   
Biblioteka i czytelnia PWSZ
 
  
      Stanowiska komputerowe  w  pracowni multimedialnej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06