Aktualności
WYKŁADOWCY PWSZ Z WIZYTĄ W BELGII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

     W dniach 30.11-1.12.2016r. przedstawiciele PWSZ w Koszalinie: Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych mgr Joanna Rudecka, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, Kierownik Studium Języków Obcych mgr Monika Lipiec-Karwowska i Kierownik Referatu Gospodarczego p. Józef Nabereźny przebywali w ramach programu Erasmus + z wizytą w uczelni partnerskiej Katholieke Hogeschool VIVES Zuid w Kortrijk w Belgii.

   Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych na wydziale pielęgniarstwa.

Program szczegółowy wizyty obejmował:
- ogólną prezentację symulacji jako sposobu kształcenia na kierunkach medycznych, pozwalającego na uczenie się na błędach w bezpiecznym otoczeniu, bez ryzyka towarzyszącego praktykom szpitalnym;
- poznanie misji VIVES w zakresie symulacji;
- zapoznanie się z programami studiów i planowaniem w nich symulacji na poszczególnych kierunkach i latach;
- poznanie podstaw psychologiczno-pedagogicznych debriefingu i jego zalet w stosunku do tradycyjnego oceniania studentów;
- prezentację sal wysokiej i niskiej wierności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na infrastrukturę i stronę techniczną;
- szkolenie na temat pisania scenariuszy symulacji;
- wstępne zapoznanie z działaniem programu komputerowego stosowanego do symulacji medycznych;
- udział w dwóch sesjach symulacji, obserwacja pracy technika symulacji i nauczyciela prowadzącego.
         W rezultacie uczestnicy dogłębnie zapoznali się z organizacją, infrastrukturą i funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych, zarówno od strony techniczno-logistycznej, jak i dydaktycznej.

 


 

    

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06