Aktualności
AKCJA "ŻYJ ZDROWO" DLA PRZEDSZKOLAKÓW

„Żyj zdrowo”

          Studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej przygotowały w ramach przedmiotu: praktyka śródroczna w dniu 6 czerwca zajęcia dla dzieci z Przedszkola Nr 9 w Koszalinie w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie.

         Zajęcia pod hasłem „Zdrowo żyj” obejmowały pogadankę i pokaz z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony środowiska. Dzieci z Przedszkola Nr 9 w Koszalinie aktywnie i chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez studentki.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Przedszkola i Nauczycielom za współpracę w roku szkolnym 2012/2013 oraz życzymy miłego wypoczynku letniego.

 

    

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06