Zaproszenie dla maturzystów
Droga Maturzystko/ Drogi Maturzysto!
 
     Serdecznie zapraszam do podjęcia studiów  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Uczelnia prowadzi bezpłatne, 3-letnie, stacjonarne kształcenie w systemie dziennym. Kształcimy na  kierunkach studiów:
 
1) Pielęgniarstwo
 
2) Wychowanie  fizyczne - do wyboru specjalności:
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • menedżer sportu
 • odnowa biologiczna
 • organizacja turystyki i rekreacji
 • wychowanie fizyczne z językiem angielskim
3) Pedagogika - do wyboru specjalności:
 •       andragogika z doradztwem zawodowym
 •       edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym 
 •       edukacja elementarna i artystyczna
 •       edukacja elementarna i  język angielski
 •       pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja z kulturą fizyczną
 •       pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 •       pedagogika wczesnoszkolna i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 •       pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 •       pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 •        psychoprofilaktyka 
 •        terapia pedagogiczna 

      4) Ratownictwo  medyczne

     5) Fizjoterapia**
             **5-letnie studia magisterskie  po uzyskaniu zgody MNiSW  

     6) Bezpieczeństwo narodowe*

     7) Dietetyka*

    8) Kosmetologia*

          * po uzyskaniu zgody MNiSW

     Proponujemy także naukę języków obcych od podstaw bądź ich kontynuację w zakresie języka  specjalistycznego dla potrzeb biznesu i turystyki.

     Uczelnia gwarantuje zakwaterowanie w Domu Studenta: na miejscu jest stołówka, z możliwością całodobowego wyżywienia, bezpłatny dostęp do Internetu, zaplecze  socjalne.

Rektor PWSZ w Koszalinie
dr Jan Kuriata
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06