Pielęgniarstwo - Studia stacjonarne - Wydarzenia
opis studiówwydarzenia

Rok akademicki 2016/2017

 

GRATULACJE DLA STUDENTEK I ROKU PIELĘGNIARSTWA

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków. Naszą uczelnię reprezentowały dwie studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Puls – Łucja Smolarek i Paulina Gontkiewicz. Wygłosiły referat pt. Wiedza i postawa studentów pielęgniarstwa względem udzielania pierwszej pomocy. Studium porównawcze studentów z Polski i Wielkiej Brytanii.

Wyniki badań przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji. 

    


   3 kwietnia 2017r. w PWSZ w Koszalinie już po raz piąty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom. 44 studentów II roku pielęgniarstwa symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.  

          Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.                 

Artykuły z lokalnej prasy:

  1. Wręczenie czepków studentom pielęgniarstwa - e-koszalin - 3.04.2017
  2. Czepkowanie w PWSZ - GK z dn.4.04.2017
     

        

Nagranie TKK Max z dn. 3 kwietnia 2017r.

 


 

     W  dniach 12-15 stycznia 2017 roku odbyła się konferencja „Symulacja medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych” zorganizowana przez Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

    Na konferencji, która miała charakter warsztatowy poruszane były zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem centrów symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych, prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej w salach wysokiej wierności, zajęć praktycznych z wykorzystaniem zaawansowanych trenażerów w salach niskiej wierności, przygotowaniem scenariuszy.

    Konferencja spotkała się z dużym pozytywnym odzewem w środowisku kształcącym pielęgniarki i położne. Naszą uczelnię reprezentowała Kierownik zakładu Pielęgniarstwa dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

    


Skan artykułu dot.  wręczenia dyplomu wykonywania zawodu absolwentom pięlęgniarstwa PWSZ w Koszalinie

Biuletyn Informacyjny "Morze Spraw" Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, 2016, nr 3 (106), s.10

"Dyplom i co dalej?"

 


Rok akademicki 2015/2016

              W dniu 11.05.2016r. z inicjatywy studentów oraz kadry dydaktycznej Zakładu Pielęgniarstwa, w murach uczelni uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.  W roku 1965 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses), ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale (prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa) - Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek.  Od 1971 roku ICN wprowadziło tematy kolejnych Międzynarodowych Dni Pielęgniarek. Mają one na celu połączenie społeczności pielęgniarskiej na świecie wokół jednego istotnego zagadnienia. Temat przewodni dla tegorocznych obchodów   to: „Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności  i odporności systemów opieki zdrowotnej.”

         Uczelniane obchody  święta pielęgniarek podzielono na dwie części. Pierwsza, oficjalna,  zainaugurowana   przez  Jego Magnificencję  Rektora PWSZ dr Jana Kuriatę, który przywitał przybyłych gości i młodzież oraz złożył życzenia pielęgniarkom i pielęgniarzom.    W imieniu zaproszonych pielęgniarek  głos zabrała Przewodnicząca Rady Pielęgniarek i Położnych pani Bożena Wojcikiewicz. 

Zebrani wysłuchali wykładów:

  • Prof. Helene Ignatzi z Evangelische Hochschule Nürnberg przedstawiła wyniki swoich badań o sytuacj życia i pracy polskich kobiet przyjeżdżających do Niemiec w celu podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej;
  • Maria Budnik–Szymoniuk  z Gdańska o obszarach ryzyka w terapii infuzyjnej a stosowanie zamkniętych systemów infuzyjnych;
    Po wykładach odbyły się warsztaty z pielęgniarstwa infuzyjnego:  „Bezpieczna linia naczyniowa i bezpieczeństwo terapii infuzyjnej”, które poprowadziła Maria Budnik – Szymoniuk.                                       


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.

Zdjęcia z imprezy:

     

Międzynarodowy Dzień Pielegniarki w PWSZ - GK z dn. 11.05.2016r.
 


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.


       18 kwietnia 2016 r. w PWSZ w Koszalinie już po raz czwarty podczas uczelnianej uroczystości studenci II roku pielęgniarstwa symbolicznie dołączyli do grona pielęgniarek  i pielęgniarzy. W tym roku czepkowano 45 osób – 41 studentek, 4 studentów.

Na uroczystość na zaproszenie Rektora, dr. Jana Kuriaty przybyło wielu gości - reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, władz Koszalina, a przede wszystkim dyrektorzy i pielęgniarki naczelne wszystkich medycznych placówek Koszalina i powiatu koszalińskiego współpracujących z Uczelnią. Wśród gości nie zabrakło pielęgniarek oddziałowych tych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie, na których przyszli adepci zawodu odbywają zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe. Studentom – bohaterom uroczystości towarzyszyli najbliżsi – rodzina, przyjaciele. Dla studentów kierunku pielęgniarstwo to bardzo ważny moment, gdyż stanowi pierwszy stopień w rozpoczynającej się karierze zawodowej. Samo uroczyste wręczenie czepków pełni dwie funkcje: informacyjną - forma przekazu informacji o stopniu zawansowania wykształcenia zawodowego i refleksyjną - wyzwalanie myślenia opartego na idei humanizmu.   Symbolika zawodowa w pielęgniarstwie ma długą tradycję i stanowi bardzo istotny element zawodowej kultury. Podstawowe symbole zawodowe w pielęgniarstwie, takie jak: pielęgniarski czepek, mundur, lampka oliwna, tekst przyrzeczenia/ślubowania i hymn pielęgniarski, jak również zawodowy ceremoniał spełniają wiele funkcji ważnych zarówno dla tej  grupy zawodowej, jak też samych pacjentów.  Poprzez symbole zawodowe komunikuje się pacjentom, ich rodzinom, współpracownikom i całemu społeczeństwu, kim jest pielęgniarka, pielęgniarz i pielęgniarstwo, jakie wartości są istotne w tym zawodzie i czego możemy od pielęgniarki, pielęgniarza oczekiwać. Posługiwanie się symbolami pozwala na umocnienie zaufania, jakim społeczeństwo obdarowuje tę grupę zawodową.

    

   

 


Rok akademicki 2014/2015

 

  
       W dniu 12 maja 2015r. obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
pod hasłem 
 „Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian: Efektywna opieka i racjonalne koszta”

  

            Z tej okazji nasza uczelnia gościła kadry pielęgniarskie z koszalińskich placówek medycznych współpracujących z PWSZ. Uroczyste obchody stały się okazją do refleksji o istocie i historii pielęgniarstwa. Podczas uroczystości podziękowano Rektorowi dr Janowi Kuriacie za inicjatywę powołania kierunku pielęgniarstwo w 2010 roku, wykładowcom i wyróżniającym się studentom kierunku pielęgniarstwa.

  Po części oficjalnej  uroczystości odbyła sie część szkoleniowa, która obejmowała praktyczne zagadnienia z dziedziny pielegniarstwa. Prezentowane były wykłady i prezentacje z następujących tematów: Krążenie pozaustrojowe podczas zabiegów na otwartym sercu, Rola pielęgniarki podczas zabiegów operacyjnych na zastawkach aortalnych, Mechaniczne wspomaganie krążenia podczas operacji kardiologicznych-rola pielęgniarki oraz Opatrunki specjalistyczne wykorzystywane w leczeniu trudno gojących się ran.

 

Zdjęcia z uroczystości:

 

         

  

                         Zdjęcia wykonał student pielęgniarstwa Jakub Kasperek.

 

Artykuł z ekoszalin nt. Dnia Pielęgniarki

Artykuł z GK z dn.13.05.2015r.

 


13 kwietnia 2015r. w PWSZ w Koszalinie nastąpiło uroczyste wręczenie czepków studentom II roku pielęgniarstwa. Już po raz trzeci w historii PWSZ studenci symbolicznie - poprzez nałożenie na głowę białego czepka pielęgniarskiego (kobiety) i przypięcie pinsów (mężczyźni) - dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Dla studentów to bardzo ważny moment, gdyż stanowi pierwszy stopień w ich rozpoczynającej się karierze zawodowej. Samo uroczyste wręczenie czepków pełni dwie funkcje: informacyjną – jest formą przekazu informacji o stopniu zawansowania wykształcenia zawodowego i refleksyjną - wyzwala myślenie oparte na idei humanizmu. Po raz pierwszy hymn pielęgniarski wraz z pielęgniarzami odśpiewał Chór Kameralny PWSZ w Koszalinie. W tym roku do czepkowania przystąpiło 46 studentów, w tym 10 mężczyzn.  

   


Zajęcia studentów pielęgniarstwa I roku

 

Zajęcia z chirurgii II roku pielęgniarstwa z dr Ryśkiewiczem - listopad 2014

       

 


                    „Bądźmy zdrowi –jedna kropla krwi prawdę powie Ci.
 750 przebadanych mieszkańcówna 750-lecie miasta”

  PWSZ w Koszalinie włączyła się do obchodów Dni Koszalina. 29 maja 2014r. w ramach akcji pod hasłem: „Bądźmy zdrowi – jedna kropla krwi prawdę ci powie. 750 przebadanych mieszkańców na 750-lecie miasta”, wykonywano bezpłatne badania w kierunku rozpoznania cukrzycy, pomiary ciśnienia oraz składu masy ciała.      Między godziną 9.00 a 14.00 studenci kierunku pielęgniarstwo pod kierunkiem wykładowców sprawdzili stan zdrowia 750 mieszkańców naszego miasta. Najczęściej badano poziom cukru oraz wykonywano pomiary ciśnienia krwi. Odważniejsi koszalinianie skorzystali z możliwości wykonania badań na wieloczęstotliwościowym, wielofunkcyjnym urządzeniem do wnikliwej oceny zdrowia. Bez wysiłku i specjalistycznej pomocy można było dokonać pomiaru w czasie krótszym niż 30 sekund. Dane były analizowane i wyświetlane na monitorze razem z pełnymi wytycznymi.       Ze względu na wielki odzew i zainteresowanie akcja wkrótce będzie powtórzona. Sponsorem akcji i współorganizatorem była Apteka Centralna w Koszalinie, dzięki której powodzenie działań promujących zdrowie było możliwe .

 


  30 maja 2014r. studentki pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie: Roksana Wujkowska, Renata Szmajdzińska   z II roku  oraz Aleksandra Kisielewicz z I roku wzięły udział w  "Pikniku trzech pokoleń" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Koszalinie.  Przyszłe pielęgniarki sprawnie zorganizowały pokaz udzielania pierwszej pomocy, mierzyły  ciśnienie i przykładowo bandażowały. Pokaz został przygotowany pod kierunkiem wykładowcy PWSZ mgr Aliny Miedziochy. Zainteresowanie  pokazem było bardzo duże.

     


UROCZYSTE WRĘCZENIE CZEPKÓW STUDENTOM PIELĘGNIARSTWA  PWSZ - 7.04.2014r.

 


8.11.2013r. Studenckie Koło Naukowe na kierunku pielęgniarstwo działające przy PWSZ w Koszalinie zorganizowało imprezę pod hasłem Ścieżka zdrowia dla przedszkolaków”. Studenci pielęgniarstwa zdiagnozowali grupę 6-latków z Przedszkola nr 13. Dzieci zostały przebadane pod kątem badania wzroku, pomiaru wzrostu, wagi i ciśnienia tętniczego. Przedszkolaki wzięły udział w pokazie ratownictwa medycznego, po którym studenci przeprowadzili quiz dotyczący udzielania pierwszej pomocy. Maluchy wysłuchały też pogadanki nt. zdrowej żywności. Na koniec imprezy każde dziecko zostało obdarowane drobnymi upominkami. Miejmy nadzieję, że nasi studenci zaszczepią w dzieciach dobre nawyki żywieniowe, a maluchy zapamiętają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
 

Miło nam donieść o sukcesach naszych studentów!

Studentka III roku pielęgniarstwa w PWSZ w Koszalinie - Katarzyna Gramczewska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej i VIII Zjeździe  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zorganizowanej w dn.26-28.09.2013r. w Karpaczu.  Katarzyna na konferencji przedstawaiła swój referat, którego  jest współautorką wraz z dr n.med. Wiolettą Mędrzycką–Dąbrowską-wykładowcą w PWSZ  i  Sebastianem Dąbrowskim pt. „Pielęgnacja oka u pacjenta w Oddziale Intensywnej Terapii”. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem zebranych. Za swoją publikację naukową otrzymała 10 pkt edukacyjnych. Pani Kasia jest współzałożycielką Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgiczno – Anestezjologicznego działającego w PWSZ w Koszalinie, którego   opiekunami naukowymi są: dr n. med. Janina Książek, dr n.med. Wioletta Mędrzycka–Dąbrowska i  mgr Alina Miedziocha. Gratulacje dla młodego naukowca!  Studenckie Koło Naukowe w PWSZ w Koszalinie skupia w swoich szeregach studentów kierunku pielęgniarstwa pierwszego stopnia, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania naukowe. 

     

                       Katarzyna Gramczewska           certyfikat


Absolwenci  Pielęgniarstwa rocznik 2013

 

            W 2013 roku mury PWSZ w Koszalinie opuścili pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych na kierunku  pielęgniarstwo. Tytuł licencjata pielęgniarstwa sprawił, że jako jedni z nielicznych nie musieli się rejestrować w urzędzie pracy. Z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia zgłosili się do Izb Pielęgniarskich  po legitymacje potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dziś wiemy, że trzy lata temu dokonali dobrego wyboru. Świadczy o tym ich zawodowa, właśnie rozpoczęta droga. 90% świeżo upieczonych pielęgniarek i pielęgniarzy zasiliło szeregi pracowników służby zdrowia. W większości pracują w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Odbywają staż m.in. na bloku operacyjnym chirurgii ogólnej, neurochirurgii, pracują na Oddziale Wewnętrznym C, Oddziale Intensywnej Terapii, Oddziale Zakaźnym, Onkologii, Okulistyce. Jednocześnie kilka osób zdecydowało się na kontynuowanie studiów w trybie zaocznym lub stacjonarnym.


Nagroda ,,LIFE KEEPER’’ przyznana
 

  Serbskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej Opieki(UINARS) od 2008r. przyznaje wybitnym serbskim pielęgniarkom anestezjologicznym, intensywnej opieki i ratunkowym nagrodę „LIFE KEEPER”. Nagroda ta jest wyrazem uznania i szacunku okazanego pielęgniarkom za ich zaangażowanie, profesjonalizm, osiągnięcia w praktyce pielęgniarskiej i wdrażanie do pracy kolejnych pokoleń młodszych koleżanek.
        Podczas ceremonii otwarcia V Kongresu EfCCNa i UINARS w Belgradzie, w dniu 23 maja 2013r.  Serbskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej Opieki  wyróżniło  wybitną pielęgniarkę/pielęgniarza z każdego z krajów członkowskich zrzeszonych w Europejskiej Federacji Towarzystw Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej (EfCCNa). Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało poproszone o przedstawienie propozycji jednego kandydata spełniającego ustalone przez UINARS kryteria przyznania nagrody. Osoba ta powinna wykazać w swoim dorobku zawodowym wybitny wkład i zaangażowanie w rozwój własnej praktyki zawodowej i rozwój zawodu. Polska również zgłosiła swojego kandydata do tego wyróżnienia. Nagrodę „Life Keeper” otrzymała dr n.med.Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego GUM oraz wykładowca w PWSZ w Koszalinie.
 
 

UROCZYSTE WRĘCZENIE CZEPKÓW STUDENTOM PIELĘGNIARSTWA  PWSZ - 12.04.2013r.


              15 kwietnia 2013 na terenie Instytutu Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja kół naukowych, która miała na celu zapoczątkowanie współpracy członków kół studenckich oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń. Głównym tematem konferencji były: ,,Nowinki medyczne – wyzwania w pielęgniarstwie”. W spotkaniu udział wzięło 6 kół: pielęgniarstwa chirurgicznego, pediatrycznego, anestezjologicznego, ratunkowego, zarządzania oraz pielęgniarstwa chirurgiczno anestezjologicznego. Podczas konferencji nastąpiło przedstawienie działalności Koła Pielęgniarstwa Chirurgiczno-Anestezjologicznego działającego przy PWSZ w Koszalinie, które przedstawiły członkinie, studentki II roku pielęgniarstwa: Maria Szczepaniak i Beata Głuszcz. Każde koło przedstawiło także prezentacje dotyczącą nowinek medycznych w pielęgniarstwie. Po prezentacji kół został wygłoszony wykład na temat sprzętu stomijnego „SALTS’’. Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) przy uniwersyteckim szpitalu klinicznym. Mieliśmy okazję zwiedzić: Klinikę Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział intensywnego nadzoru pooperacyjnego, Kliniczny Oddział Ratunkowy i Oddział obserwacyjny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa w konferencji. Było to pierwsze takie spotkanie organizowane przez SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego celem było integracja PWSZ w Koszalinie i Instytutu Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

       
   

 Studentki  pielęgniarstwa na konferencji w Szczecinie 

        W  dn. 10-13 kwietnia 2013r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – rektor PUM. W konferencji udział wzięło ok. 300 studentów, młodych naukowców z Warszawy, Poznania, Katowic, Krakowa, Koszalina i Szczecina. Wśród prelegentów wystąpiły studentki I roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie: Sandra Ustianowska, Sandra Karolczuk, Patrycja Marchewka, Gabriela Lichota, Roksana Wujkowska, Natalia Sech pod opieką dr n. med. Wioletty Mędrzyckiej Dąbrowskiej i mgr Aliny Miedziochy. Na konferencji studentki zaprezentowały dwa referaty, pierwszy dotyczył poziomu prestiżu pielęgniarek w opinii studentów kierunków niemedycznych, natomiast drugi motywów wyboru kierunków studiów przez studentów pielęgniarstwa. Przedstawione prace wywarły pozytywne wrażenie na członkach komisji i wśród słuchaczy. Studentki wróciły pomyślnie nastawione oraz z chęcią do dalszego rozwoju naukowego.

 
        Studentki podczas wygłaszanych referatów                  ...i  już po ... na luzie :)
      

Spotkanie z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego

  

 19 marca 2013r. w murach PWSZ odbyło się spotkanie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego p. Andrzeja Kondaszewskiego i Rektora PWSZ - dr. Jana Kuriaty ze studentami III roku pielęgniarstwa. Podczas spotkania tegoroczni pierwsi absolwenci tego kierunku mogli zadawac pytania dotyczące m.in. ich zawodowej przyszłości. Z ust dyrektora szpitala padła deklaracja zatrudnienia wszystkich tegorocznych absolwentów pielęgniarstwa :)
Oby tak każdy absolwent PWSZ miał taką możliwośc pracy!
Czekamy na realizację deklaracji :) A póki co egzamin licencjacki  już w czerwcu!


 W papierowym i elektronicznym wydaniu "Głosu Koszalińskiego z dn. 13 marca 2013r. artykuł nt. kierunku pielęgniarstwa w PWSZ Koszalin, rozmowa ze studentami, perspektywy zawodu oraz podjęcia pracy przez tegorocznych, pierwszych absolwentów tego kierunku studiów na naszej uczelni -
zachęcamy do przeczytania!

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20130313%2FHIPOKRATES01%2F130319854

   13 marca 2013r. w papierowym i elektronicznym wydaniu "Głosu Koszalińskiego" ukazał się  artykuł nt. kierunku pielęgniarstwa w PWSZ Koszalin, rozmowa ze studentami, perspektywy zawodu oraz podjęcia pracy przez tegorocznych, pierwszych absolwentów tego kierunku studiów na naszej uczelni  - zachęcamy do przeczytania!

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20130313%2FHIPOKRATES01%2F130319854

                                                            

Studenci I roku pielęgniarstwa podczas zajęć praktycznych                sonda  ze studentkamiI
z wykładowcą dr n. med. Wiolettą Mędrzycką -Dąbrowską       I roku pielęgniarstwa PWSZ

Studenci I roku pielęgniarstwa podczas zajęć praktycznych z wykładowcą dr n. med. Wiolettą Mędrzycką -Dąbrowską


              W wyniku inicjatywy studentów pielęgniarstwa i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dniem 16.11.2012r. zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgiczno – Anestezjologicznego. Opiekunami naukowymi koła zostały: dr n. med. Janina Książek, dr n.med. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, mgr Alina Miedziocha.

      Studenckie Koło Naukowe skupia w swoich szeregach studentów kierunku pielęgniarstwa pierwszego stopnia, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania naukowe.

 

Regulamin Koła (w załączniku)

Statut Koła ( w załączniku)


Studentki PWSZ w szpitalu na oddziale dziecięcym

06 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Koszalinie w Oddziale Dziecięcym, Studenckie Koło Pielęgniarstwa Anestezjologiczno-Chirurgicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zorganizowało zabawę mikołajkową.

”Chciałyśmy aby ten dzień był dniem wyjątkowym, i magicznym, szczególnie dla dzieci, które w tak młodym wieku muszą walczyć o swoje zdrowie a nawet życie, często w rozłące z rodzicami. Pragniemy naszą akcją choć na chwilę pozwolić im zapomnieć o chorobie, smutku i przynieść ulgę w cierpieniu” – mówi studentka Maria Szczepaniak, przewodnicząca koła. Gościem specjalnym spotkania była Natalia Jastrzębska z Ustronnego Babińca w Ustroniu Morskim, która prowadziła zajęcia z decoupage. Wiele radości przysporzył Mikołaj, który odwiedził dzieci i wręczył skromne upominki. Podczas spotkania dzieci śpiewały kolędy przy akompaniamencie gitary Karoliny Lloyd.

Studenckie koło rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2012 r., jest to pierwsza z kilku zaplanowanych akcji, które mamy zamiar przeprowadzić na terenie Koszalina – mówi Katarzyna Gramczewska, z-ca przewodniczącej koła. Nad poziomem merytorycznym czuwali opiekunowie koła dr Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, dr Janina Książek i mgr Alina Miedziocha

Chcielibyśmy podziękować Teatrowi Dramatycznemu im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie za nieodpłatne wypożyczenie strojów postaci z bajek, Prezesowi zarządu Sano za sponsorowanie słodkości dla dzieci. Za prezenty dziękujemy Państwu I.M.A. IRLA.

artykuł z lokalnej gazety "Głos Koszaliński": "Studentki PWSZ zadbały o uśmiechy i słodkie upominki" - "GK" z dn.10.12.2012r


Konferencja szkoleniowa
 24.02.2012r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się konferencja szkoleniowa pt."Technologia w życiu pacjenta" skierowana do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, rehabilitantów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Konferencję poprowadził p.Daniel Bagiński - Prezes Zarządu Ortofach w Szczecinie. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy w zakresie możliwości nowoczesnego protezowania pacjentów, dostępności do najnowszej generacji protez. Duża aktywnośc studentów kierunku pielęgniarstwa wykazała duże zainteresowanie powyższą tematyką młodych adeptów żaków PWSZ.

 


Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem studentów kierunku pielęgniarstwa
19.11.2011r. w sali konferencyjnej KBP odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem "Profilaktyka zakażeń w aspekcie leczenia ran i odleżyn".  Spotkaniu pielęgniarek towarzyszyła dyskusja i wymiana doświadczeń, po raz kolejny odbyła się ona  z udziałem studentów PWSZ kierunku pielęgniarstwa.

 

 
  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06