Wychowanie Fizyczne
opis studiówwydarzenia

Zapraszamy na studia na kierunku Wychowanie Fizyczne

(ulotka promocyjna - w załączniku)

 


Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Zakład  Wychowania Fizycznego  

Kierownik Zakładu - mgr Waldemar Szpakowski

 

 

STUDIA BEZPŁATNE!
 

AKADEMIK NA MIEJSCU

 

       Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska: Wychowanie fizyczne z językiem angielskim, trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

      Absolwent studiów licencjackich specjalności "Wychowanie fizyczne z językiem angielskim" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie to specjalista posiadający wiedzę  i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent to osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uczelnia proponuje zakwaterowanie - na miejscu, przy budynkach dydaktycznych znajduje się akademik oraz stołówka,  istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia.    

  

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się:

 

                                     
Na terenie uczelni: w hali sportowej                  w salach wykładowych PWSZ                        
                     
gry zespołowe                                                anatomia    
                
                                     
 Na koszalińskich obiektach sportowych:
                    na basenie – pływanie                        na stadionie ,,Bałtyk”- lekka atletyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06