Szkolenie biblioteczne

    Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne organizowane jest dla wszystkich studentów/użytkowników uprawnionych do korzystania z zasobów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.
        Celem szkolenia jest zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania Biblioteki, zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania, rezerwowania i zamawiania literatury.

Podczas szkolenia student otrzyma informacje na temat profilu gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz dowie się na jakich zasadach może z nich skorzystać.

Na bieżąco prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu posługiwania się katalogiem bibliotecznym Patron4 oraz wyszukiwania informacji.

   Uwaga!

Szkolenie biblioteczne jest obowiazkowe dla studentów I roku
Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Koszalinie  oraz studentów  przenoszących się z innych uczelni
i kończy się wpisem do indeksu.


 


PRZEBIEG SZKOLENIA I ZASADY ZALICZENIA

Szkolenie prowadzone jest drogą elektroniczną. W celu zaliczenia szkolenia należy:

  • zapoznać się z materiałami dostępnymi w formularzu udostępnionym poniżej, odpowiedzieć na wszystkie pytania zamieszczone w każdej sekcji i podać wymagane dane, w celu identyfikacji uczestnika kursu.
     
  • kliknąć opcję PRZEŚLIJ, a następnie sprawdzić ilość zdobytych punktów.

 Szkolenie zostanie zaliczone, jeżeli uczestnik odpowiadając w formularzu na pytania zdobędzie co najmniej 6 z 8 możliwych punktów! W sytuacji, gdy ilość zdobytych punktów wyniesie mniej niż 6, należy ponownie otworzyć formularz, raz jeszcze zapoznać się z materiałami i ponownie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Formularz szkolenia bibliotecznego online

kliknij, aby przejść szkolenie

 

 

Szkolenie biblioteczne powstało w wyniku współpracy
z Biblioteką PPWSZ w Nowym Targu

Szkolenie biblioteczne organizowane jest dla wszystkich studentów/użytkowników uprawnionych do korzystania z zasobów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. 
          Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników ze sposobem funkcjonowania Biblioteki, zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania, rezerwowania i zamawiania literatury.

Na bieżąco prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu posługiwania się komputerowym  katalogiem bibliotecznym Patron3  oraz  wyszukiwania informacji.

        Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych, przeprowadzane jest na początku roku akademickiego  (październik)  i kończy się wpisem do indeksu.

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06