Regulamin

Regulamin organizacyjny Biblioteki PWSZ w Koszalinie

Regulaminy poszczególnych  jednostek organizacyjnych Biblioteki PWSZ:

           Regulamin Wypożyczalni

           Regulamin Czytelni

           Regulamin Czytelni Komputerowej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06