POWER

 

Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 

Informacja ogólna o projekcie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie realizuje projekt „Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie” współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Adresaci

Projekt adresowany jest do studentów IV. semestru studiów wszystkich kierunków prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Prowadzony będzie w dwóch edycjach.

 

Cele i efekty

Głównym celem projektu jest przygotowanie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje pożądane przez pracodawców. Zakładane efekty przewidują nabycie przez studentów umiejętności takich, jak:

  • kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w zespole,
  • kompetencje interpersonalne,
  • kompetencje cyfrowe,
  • kompetencje analityczne,
  • nowe doświadczenia zawodowe.

Działania

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • warsztaty interpersonalne,
  • warsztaty informatyczne,
  • certyfikowane szkolenia zawodowe,
  • zespoły projektowe,
  • wizyty studyjne.

 

Wartość projektu:

wartość całkowita wydatków kwalifikowanych:      735.900,00 zł

kwota dofinansowania ze środków europejskich:    649.500,00 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.  – 28.02.2019 r.

 


Harmonogram - WF instruktor pływania

Terminy wejść  studentów WF do Park Wodnego

Harmonogram  - kinezygerontoprofilaktyka


Harmonogram warsztatów informatycznych

Harmonogram warsztatów interpersonalnych


Plakaty opisujące realizowany aktualnie projekt

 

Kurs Kinezygerontoprofilaktyki 

W ramach projektu "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" trwają certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów PWSZ finansowane ze środków unijnych.

     

Poniżej grupa przyszłych Instruktorów Kinezygerontoprofilaktyki podczas zajęć z masażu

  

 

Kurs Instruktora sportu w specjalności pływanie

Nasza Uczelnia realizuje projekt "Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" finansowany w ramach programu POWER ze środków unijnych.
Trwają certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów PWSZ. Poniżej prezentujemy grupę przyszłych Instruktorów Sportu w specjalności pływanie

   

   

 

W ramach projektu studenci wszystkich kierunków uczestniczą m.in. w warsztatach informatycznych

    

W ramach projektu studenci wszystkich kierunków uczestniczą również w warsztatach interpersonalnych

     

  


Nagranie TV Max z dn. 31.01.2017r.

 

 

 

 

Program POWER - dofinansowanie dla PWSZ - artykuł  GK z dn.2.02.2017

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06