Pielęgniarstwo - Studia stacjonarne
opis studiówwydarzenia

Zapraszamy na studia na kierunku Pielęgniarstwo 

(ulotka promocyjna - w załączniku)


Instytut Nauk Humanistycznych
Kierunek  Pielęgniarstwo
Zakład  Pielęgniarstwa
Kierownik Zakładu 
dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

Koordynator Praktyk Zawodowych
mgr Alina Miedziocha

 
            Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym.

Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

         Absolwent studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie to specjalista posiadający wiedzę   i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, jest optymalnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia roli zawodowej   pielęgniarki  / pielęgniarza.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, kierunku Pielęgniarstwo  jest przygotowany do:

  • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
  • promocji i edukacji zdrowotnej,  
  • działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,  
  • rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

         Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza  może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służb medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

 


 
 
 

 
 
 
 
Zajęcia praktyczne  w PWSZ:
 
       

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06