Pielęgniarstwo - Studia niestacjonarne pomostowe
opis studiówwydarzenia

      4 listopada 2016 r. ruszyła V edycja studiów pomostowych dla pielęgniarek.

         Studia trwają dwa lub trzy semestry i są adresowane do absolwentów liceów i pomaturalnych szkół medycznych.

        W ramach V edycji studia będą prowadzone wyłączne na zasadach odpłatności:

  • ścieżka AB (dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych) – 2500 zł / semestr (studia 2-semetralne)

     
  • ścieżka C (dla absolwentów 2-letnich szkół medycznych) – 3000 zł / semestr  -  (studia 3-semetralne)

     
  • ścieżka D  (dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych)–3200 zł / semestr (studia 2–semestralne)

STUDIA POMOSTOWE – V EDYCJA
ŚCIEŻKI AB i D

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

 

SEMESTR LETNI 2016/2017

Plan zajęć na  2 semestr 


 WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

 Załącznik nr 2a - wzór strony tytułowej pracy dyplomowej                                 studia niestacjonarne  pomostowe - pielęgniarstwo 

Dziennik praktyk (do pobrania)


WZORY DRUKÓW DO POBRANIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW POMOSTOWYCH:

1) podanie o zaliczenie praktyk

2) kwestionariusz i zestawienie przebiegu pracy zawodowej

3) zaświadczenie potwierdzajace przebieg pracy zawodowej

4) indywidualna karta zaliczenia praktyk

 


Przed rozpoczęciem naboru prosimy zapoznać się
z  zasadami postępowania rekrutacyjnego   na studia pomostowe

 


         W latach 2012 – 2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie realizowane  były 4 edycje studiów pomostowych w ramach  projektu „Kształcenie pielęgniarek i położnych na studiach pomostowych”, które ukończyły łącznie 343 osoby.

   W dniach 28 – 29 września 2015r. Prorektor PWSZ dr Agnieszka Kühnl-Kinel uczestniczyła w zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawie konferencji, która miała na celu podsumowanie projektu pn. „Kształcenie pielęgniarek i położnych na studiach pomostowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas konferencji przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz uczelni wyższych zaprezentowali swoje doświadczenia związane z obsługą i realizacją projektu. Zaproszone absolwentki studiów pomostowych opowiedziały, jaki wpływ na rozwój ich kariery zawodowej miało ukończenie studiów pomostowych.

   

   

 Standardy kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo
Dz. U. RP z 2012r., poz. 631, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 9 maja 2012 r.  - załącznik nr 4, str. 45-57.

 


 Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na studiach pomostowych niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo (4 edycja)

W piątek 7.11.2014r. po raz czwarty w historii  PWSZ w Koszalinie odbyła się  uroczysta inauguracja roku akademickiego na studiach pomostowych niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. W tym roku bezpłatne studia, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło 91 osób pracujących obecnie w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza.  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Ministerstwo Zdrowia  przyznało środki na prowadzenie studiów pozwalających na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki/ pielęgniarza zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Wszystkim studentom życzymy wytrwałości i ukończenia studiów.   PowodzeniaJ

  

      

  


14 marca 2014r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się  oficjalna inauguracja roku akademickiego 2014/2015   3 edycji studiów pomostowych niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 

     
 

Artykuły nt. inauguracji studiów pomostowych - "GK" z dn.17.03.2014r.

 


 Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na studiach pomostowych niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo
(2 edycja)

W piątek 12.10.2013r. po raz drugi w historii  PWSZ w Koszalinie odbyła się  uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na studiach pomostowych niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. W tym roku bezpłatne studia, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło 100 osób pracujących obecnie w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza.  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Ministerstwo Zdrowia  przyznało środki na prowadzenie studiów pozwalających na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki/ pielęgniarza zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Wszystkim studentom życzymy wytrwałości i ukończenia studiów.   PowodzeniaJ 

   
   Studenci studiów pomostowych          Władze PWSZ                Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
 

Artykuły z lokalnej prasy nt. rekrutacji na studia pomostowe
dla pielęgniarek:

1)  gk24.pl

2)  Głos Koszaliński z dn. 11.09.2013

3) Wypowiedź Rektora PWSZ nt. rekrutacji na studia pomostowe  w  lokalnej TV Max z dn. 11.09.2013r.

4) Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na studiach pomostowych dla pielęgniarek - TV Max z dn. 11.10.2013r.

 


Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na studiach pomostowych niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo (1 edycja)

W związku z udzieleniem zgody przez Ministerstwo Zdrowia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie na prowadzenie studiów pomostowych dla pielęgniarek, w piątek 19.10.2012r. po raz pierwszy ruszyła forma niestacjonarnego kształcenia. Na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2012/2013 przybyło 61 pań, pielęgniarek, pracujących obecnie w zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. PWSZ w Koszalinie przyznano środki na prowadzenie studiów pozwalających na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Wszystkim Paniom-studentkom życzymy wytrwałości i ukończenia studiów. PowodzeniaJ

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06