Pedagogika
opis studiówwydarzenia

 

Zapraszamy na studia na kierunku Pedagogika

(ulotka promocyjna - w załączniku)


 

Instytut Nauk Humanistycznych
     Kierunek  Pedagogika
Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu - mgr Danuta Aleksa
 
 
Studia I stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym.
   Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 
    Od II roku studiów studenci mają do wyboru specjalności:

 

Praktyki pedagogiczne 

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu i w szkole

Ważne miejsce w programie studiów zajmują praktyki pedagogiczne, w trakcie których student zdobywa szereg doświadczeń wzbogacających jego warsztat pracy.

 

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się:
 
  
na terenie uczelni
 
 
w przedszkolach na terenie Koszalina
 
  
w szkołach podstawowych w klasach I-III

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06