Opłata rekrutacyjna


Opłata za postępowanie rekrutacyjne 

w PWSZ w Koszalinie wynosi  75 złotych

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

69 1020 2791 0000 7102 0193 0866

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06