Kierunki kształcenia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018  

 

      Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  

 

 

1.      PIELĘGNIARSTWO
 
2. WYCHOWANIE FIZYCZNE  (specjalizacja  nauczycielska)
do wyboru specjalności:

Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Odnowa biologiczna

Organizacja turystyki i rekreacji

Menedżer sportu

  Wybór specjalności od drugiego roku studiów 
 
3. PEDAGOGIKAdo wyboru specjalności:
 

Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

Pedagogika  wczesnoszkolna  i gimnastyka
    korekcyjno-kompensacyjna
 

Andragogika z doradztwem zawodowym

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacją
   z kulturą fizyczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z kulturą fizyczną

Edukacja elementarna i artystyczna

- Terapia pedagogiczna

- Psychoprofilaktyka

- Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym nowość 

Wybór specjalności od drugiego roku studiów
 

4. RATOWNICTWO MEDYCZNE
5. FIZJOTERAPIA**
     ** 5-letnie studia mgr po uzyskaniu zgody MNiSW 
6. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE*
7. DIETETYKA*
8.KOSMETOLOGIA*
 
* po uzyskaniu zgody MNiSW

  STUDIA NIESTACJONARNE 
 

  1) KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

      STUDIA POMOSTOWE


 2)KIERUNEK PEDAGOGIKA 

3) WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Odnowa biologiczna

Organizacja turystyki i rekreacji

Menedżer sportu
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06