Informacje o kredytach i pożyczkach studenckich

Aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów

studenckich znajdują się na stronie

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacja  o pożyczkach i  kredytach studenckich

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06