Studium Języków obcych - cennik
ofertacennik

CENNIK

Odpłatność za kursy językowe uzależniona jest od liczby osób w grupie.
Na cenę ma też wpływ atrakcyjny system rabatów:

1) 10% dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny
    oraz dla rodzeństw/rodziców i dzieci uczących się jednocześnie;

2) 10% przy płatności jednorazowej (z góry za cały rok)

3)   5% przy płatności w dwóch ratach i przy kontynuacji nauki w kolejnym roku,
     a także za polecenie nas znajomym

 

Podręcznik i komplet materiałów dydaktycznych do wszystkich kursów gratis!

 

1) Kursy dla dzieci (klasy 0 -III),
     zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 minut:

Liczba uczestników
w grupie

Cena rocznie
(przy płatności jednorazowej –
10% rabatu)

Cena przy płatności miesięcznie

8-10

950 zł

106 zł

5-7

1150 zł

128 zł

3-4

1350 zł

150 zł

 

2) Kursy dla dzieci (klasy IV-VI),
     zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut:

Liczba uczestników
w grupie

Cena rocznie
(przy płatności jednorazowej –
10% rabatu)

Cena przy płatności miesięcznie

8-10

1000 zł

112 zł

5-7

1200 zł

134 zł

3-4

1400 zł

156 zł

 

3) Kursy dla młodzieży, studentów i dorosłych, ogólne:

a) zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut:

Liczba uczestników
w grupie

Cena rocznie
(przy płatności jednorazowej –
10% rabatu)

Cena przy płatności miesięcznie

8-10

1100 zł

123 zł

5-7

1300 zł

145 zł

3-4

1500 zł

167 zł

b) zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut:

Liczba uczestników
w grupie

Cena rocznie
(przy płatności jednorazowej –
10% rabatu)

Cena przy płatności miesięcznie

8-10

1300 zł

145 zł

5-7

1500 zł

167 zł

3-4

1700 zł

189 zł


4) Kursy specjalistyczne i certyfikatowe,
     dwa razy w tygodniu po 90 minut:

Liczba uczestników
w grupie

Cena rocznie
(przy płatności jednorazowej –
10% rabatu)

Cena przy płatności miesięcznie

8-10

1400 zł

156 zł

5-7

1600 zł

178 zł

3-4

1800 zł

200 zł


5) Kursy dla firm: cena ustalana indywidualnie

    Wszyscy uczestnicy naszych kursów mogą otrzymać państwowe Świadectwo Ukończenia Kursu Dokształcającego wydawane zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozporządzenie MNiSW z dn. 19 grudnia 2008r.).

 Jest to urzędowy dokument potwierdzający kwalifikacje. Aby otrzymać świadectwo, należy:

- wziąć udział w min. 60% zajęć;

- przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu;

- wnieść dodatkową opłatę egzaminacyjną w wysokości 70 zł.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06