Ankieta

System monitorowania karier absolwentów PWSZ w Koszalinie

 

        W czerwcu 2012 roku, z chwilą opuszczenia murów Uczelni przez pierwszych absolwentów, PWSZ w Koszalinie wprowadziła system monitorowania karier swoich absolwentów.

 

Celem monitorowania karier absolwentów jest:

     1)   uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia;

     2)   uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia   z   punktu   widzenia   potrzeb   i   wymagań  stawianych   przez   współczesny rynek pracy;

     3)   uzyskanie     informacji    na  temat   dalszych    planów    edukacyjnych      i  zawodowych absolwentów;

     4) uzyskanie informacji na temat więzi i kontaktów zawodowych pomiędzy absolwentami;

      5)   dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

System monitorowania karier absolwentów polega na trzech badaniach ankietowych prowadzonych po ukończeniu studiów, trzy lata po ich ukończeniu oraz pięć lat po ich ukończeniu.

 

Badanie po ukończeniu studiów:  badanie    ankietowe    on-line   lub  tradycyjne  (ankieta papierowa)  w dniu ukończenia studiów (egzamin dyplomowy) lub krótko po ich ukończeniu,  służące podtrzymaniu kontaktu z absolwentem, uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz określeniu jego dalszych planów edukacyjnych i/lub zawodowych (ankieta 1);

         

Badania trzy i pięć lat po ukończeniu studiów:  badania   ankietowe  
służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy, przydatności ukończonego kierunku studiów oraz więzi i kontaktów zawodowych pomiędzy absolwentami (ankieta 2) ;

 

 Prosimy naszych absolwentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety nr 1 (po ukończeniu studiów) o jak najszybsze przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres Uczelni lub pocztą elektroniczną na adres: a.kinel@pwsz-koszalin.pl.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06