Aktualności
WYSTAWA W BIBLIOTECE PWSZ

Zaproszenie na wystawę

W Bibliotece PWSZ udostępniona jest wystawa Koszalińskiej  Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela pt. „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego, historia odwagi w walce przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom - i my". Wystawa jest efektem polsko-niemieckiego projektu historycznego, który realizowany był w latach 2015-2016 przez Koszalińska Bibliotekę Publiczną oraz Regionalną Bibliotekę w Neubrandenburgu.

Uczestnikami projektu było 26 uczniów z dwóch miast partnerskich: II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie i Albert-Einstein-Gymnasium w Neubrandenburgu. Realizacja projektu ma przypomnieć światu historię Polek z obozu koncentracyjnego Ravensbruck oraz polskich oficerów - jeńców wojennych ze Stalagu IIA Neubrandenburg, którzy nie zważając na zagrożenie zawiadomili rząd polski w Londynie oraz Radio BBC o zbrodniach i eksperymentach medycznych popełnianych na więźniarkach. Prezentując wystawę pragniemy zachęcić odbiorców do rozważań na temat praw człowieka, tolerancji, prawa jednostki do wolności oraz do rozważań nad tym, jaką rolę w walce o przetrwanie i zachowanie godności odgrywała poezja tworzona przez więźniarki.

Wystawę można oglądać w czytelni Biblioteki
w dniach 16.11-31.12.2016r. Zapraszamy!

   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06