Aktualności
WYJAZD WŁADZ UCZELNI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

          W dniach 2 – 4 czerwca 2015r. władze uczelni odbyły wizytę szkoleniową na Uniwersytecie w Nantes (Francja) w ramach programu Erasmus +. Szkolenie polegało na obserwacji pracy poszczególnych jednostek francuskiego uniwersytetu, zapoznaniu się z zasadami rekrutacji studentów na kierunki wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia, analizowaniu programu studiów na tych kierunkach oraz poznaniu strategii umiędzynarodawiania uczelni.  Wartością dodaną jest nawiązanie współpracy z nowym partnerem zagranicznym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06