Aktualności
WSPARCIE Z UM DLA PWSZ

16 czerwca 2014r.  odbyła się uroczystość przekazania PWSZ  manekina geriatrycznego do opieki nad osobami starszymi GERI II dla pracowni pielęgniarskiej.

Władze miasta, w osobie pana prezydenta Piotra Jedlińskiego, wykazały zrozumienie dla potrzeb uczelni i w trosce o  wysoką jakość kształcenia m.in. przyszłych pielęgniarek zakupiły ww. urządzenie, które już od nowego roku akademickiego umożliwi prowadzenie zajęć z kształcenia podstawowych umiejętności pielęgniarskich w zakresie m.in. cewnikowania, badania prostaty, pielęgnacji kolostomii, wykonywania iniekcji domięśniowych, ćwiczeń z higieny i pielęgnacji jamy ustnej.

Ponadto uczelnia wzbogaciła się o sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki i gier sportowych dla kierunku wychowanie fizyczne. Zakupiono również podwieszany rzutnik multimedialny jako uzupełnienie posiadanego przez uczelnię sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Natomiast do Biblioteki Głównej PWSZ zakupiony został serwer umożliwiający rozszerzenie usług bibliotecznych w zakresie udostępniania w sieci zewnętrznej katalogu on-line w zintegrowanym systemie PATRON 4. To umożliwi m.in. studentom wszystkich kierunków zdalne składanie zamówień, dokonywanie rezerwacji z księgozbioru bibliotecznego uczelni, a mieszkańcom Koszalina udostępni nasze zasoby biblioteczne. 

     

 

Artykuły:

Przekazanie fantomu dla kierunku pielęgniarstwa -"Teraz Koszalin"  18.06.2014r. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06