Aktualności
Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjne

 

 

 

Kanclerz Uczelni Beata Koronkiewicz uczestniczyła 6 września 2013 roku w pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Edukacyjnym poświęconym polsko-niemieckiej współpracy szkół wyższych.

W Sympozjum uczestniczyli liczni przedstawiciele szkół wyższych oraz przedstawiciele władz odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, badania naukowe i współpracę międzynarodową, m.in. Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Cornelia Pieper, Minister Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii prof. dr Sabine Kunst, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej  Brandenburgii, przedstawiciele punktów informacyjnych zajmujących się organizacją praktyk zawodowych i staży asystenckich.

     

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06